Prunus laurocerasus Marbled White

Decoratief blad Lichte schaduw Zure grond Kalkhoudende grond Klein Giftig Opvallende vrucht Opvallende geur Wintergroen Schaduw Opvallende bloei

Description

Prunus laurocerasus ‘Marbled White’ is een sterk groeiende cultivar van de laurierkers met bont blad. Het grauwgroene blad is bezet met tarkijke crèmegroene tot witte vlekken.
Hij bloeit in het voorjaar met lange geurende witte bloemen in opstaande trossen. In het najaar verschijnen de rode, later zwarte kersachtige vruchtjes. De vruchten zijn giftig.
Geïntroduceerd rond 1986.

Shape

 • Growing habit: Dicht vertakte, breed uitgroeiende struik met opstaande takken
 • Height: 2-3 m
 • Width: 2-3 m
 • Vigour: matig
 • Root system: verdraagt geen verharding of verdichting

Leaf

 • Shape: enkelvoudig; lederachtig; elliptisch tot langwerpig, toegespitst, afgeronde voet, 11-13 cm lang; gaafrandig, aan de top licht getand; staan meestal rechtop aan de twijgen.
 • Color: glanzend grauwgroen met talrijke crèmegroene tot witte vlekken en aders
 • Fall color:
 • Special features: wintergroen

Flower

 • Shape: kleine bloempjes, met vijf teruggeslagen kelkbladen, vijf kroonbladeren, één bovenstandig vruchtbeginsel met één stijl en 20 meeldraden; ongeveer 8 mm groot; staan in lange, dichte opstaande trossen van een 8-tal cm lang;
 • Color: wit
 • Point of time: mei, meestal goede nabloei in september
 • Special features: Zoet geurend; rijkbloeiend

Fruit

 • Shape: kegelvormig, 0,8-1 cm lang
 • Color: glanzend rood, later zwart
 • Point of time: vanaf juli-augustus

Stem

 • Stem / bark: Donker grijsbruin; Jonge takken groen en kaal

Cultivation requirements

 • Stand: Enigszins beschutte standplaats in halve of dichte schaduw
 • Ground: groeit op diverse bodems, maar geeft de voorkeur aan voedselrijke, vochthoudende bodem, neutraal, licht kalkrijk en licht zuur
 • Climate zone: 7a
 • Special features: Windgevoelig; verdraagt geen hoge waterstand of drassige grond; goed bestand tegen luchtvervuiling en stedelijke omgeving; zeer goed bestand tegen diepe schaduw; verdraagt sterke snoei

Share this page