Prunus cerasifera Woodii

Decoratief blad Opvallende herfstverkleuring Lichte schaduw Kalkhoudende grond Bladverliezend Klein Eetbaar Opvallende geur Decoratieve schors Volle zon Opvallende bloei

Description

Prunus cerasifera ‘Woodii’ is een van de roodbladige cultivars van de kerspruim. Het blad is rood- tot purperbruin en wordt op het einde van het seizoen nog donkerder. De bloemen zijn rozig wit. Het is een forse, bossige stuik of kleine, meestal meerstammige boom.
Hij is zeer nauw verwant met de bekende P. cerasifera ‘Nigra’ (en wordt trouwens soms onder deze naam aangeboden), maar het blad is iets kleiner dan dat van ‘Nigra’. Volgens sommige specialisten gaat het in feite om een en dezelfde cultivar.
P. cerasifera ‘Woodii’ kan gebruikt worden als sierboom, solitair of in groepjes, in tuinen, parken en plantsoenen, en in losse hagen, haagkanten, heestergroepen en vogelbosjes en voor beplanting van taluds.
‘Woodii’ zou rond 1900 in Engeland zijn ontstaan, maar werd in 1910 geïntroduceerd door de Berlijnse kweker Späth.

Shape

 • Growing habit: forse struik of kleine, meestal meerstammige boom met een brede, onregelmatige en dichtvertakte en bossige, ronde kroon
 • Height: 5-8 m
 • Width: 3-5 m
 • Vigour: matig
 • Root system: verdraagt geen verharding of verdichting; Wortels kunnen bestrating omhoog duwen; vormt wortelopslag

Leaf

 • Shape: enkelvoudig; elliptisch tot ongekeerd eirond met een toegespitste top, onregelmatig stomp getand, 4-6 cm lang; onderzijde behaard langs de nerven; bladsteel 1 cm lang, met 1 of 2 klieren
 • Color: donker rood- tot purperbruin
 • Fall color: donker zwartrood
 • Special features: blijft zeer lang hangen

Flower

 • Shape: vijf teruggeslagen kelkbladen, vijf kroonbladeren, één bovenstandig vruchtbeginsel met één stijl en 25-30 meeldraden; 2-2,5 cm groot; staan meestal alleen aan lange stengels aan bebladerde kortloten
 • Color: Roze knoppen, ontluiken wit, met rode kelk en meeldraden waardoor de bloem een rozig totaalbeeld oplevert
 • Point of time: maart-begin april
 • Special features: Geurend; rijkbloeiend

Fruit

 • Shape: bol- tot kegelvormig, 2-3 cm, pit is glad en laat niet los van het vruchtvlees
 • Color: glanzend, eerst groen, later geel, bij rijpen geelrood; vruchtvlees geel
 • Point of time: juni-juli

Stem

 • Stem / bark: donkerbruin met lenticellen; In het begin glad en glanzend, bij ouder worden ruw. Twijgen zijn glanzend roodgroen, kaal, soms licht bedoornd; knoppen groot, glanzend roodbruin met talrijke schubben.

Cultivation requirements

 • Stand: Zon tot lichte schaduw
 • Ground: groeit op diverse bodems, maar geeft de voorkeur aan voedselrijke, vochthoudende bodem, neutraal tot kalkrijk
 • Climate zone: 5a
 • Special features: Windgevoelig; verdraagt geen hoge waterstand of drassige grond; goed bestand tegen luchtvervuiling en stedelijke omgeving

Share this page