Cercis yunnanensis

Decoratief blad Lichte schaduw Droge standplaats Bladverliezend Klein Eetbaar Opvallende vrucht Opvallende geur Decoratieve schors Volle zon Opvallende bloei

Description

Een uit Yunnan (China) afkomstige Judasboom die kan uitgroeien tot een kleine of middelgrote, meestal meerstammige boom. In koudere streken blijft het meestal eerder een forse struik. Hij moet alleszins op een beschutte standplaats worden geplant.
Hij onderscheidt zich van de Europese C. siliquastrum door het plots toegespitste, iets minder brede en lederachtige blad. Hij vertoont de typische bloei van de Judasboom met fel roze bloempjes in kleine bundeltjes op de kale takken en soms direct op de stam.

Shape

 • Growing habit: forse, vaasvormige struik, of kleine, meestal meerstammige of laag vertakte boom met brede, afgeplatte schermvormige, sterk vertakte, nogal onregelmatige kroon met breed afstaande takken en grillige twijgen
 • Height: 6-10 m, meestal kleiner
 • Width: 4-6 m
 • Vigour: matig
 • Root system: verdraagt geen verharding of verdichting; kan worteluitlopers vormen

Leaf

 • Shape: verspreid staand; enkelvormig (eigenlijk een samengesteld blad waarvan de twee helften volledig zijn vergroeid) rond tot niervormig, plots toegespitst, hartvormig aan de voet; iets langer dan breed, ong. 8-12 cm lang; handnervig; leerachtig.
 • Color: bovenzijde glanzend donkergroen, onderkant lichter blauwig groen; bij uitlopen roodgroen; bladstelen fel rood
 • Fall color: geel, weinig opvallend
 • Special features:

Flower

 • Shape: fel violetroze
 • Color: 1,5-2 cm grote, gesteelde tweeslachtige, vlinderachtige bloemen met tot klokvormige kelken vergroeide meeldraden. Zij staan in bundels op tweejarige twijgen, oude takken of direct op de stam
 • Point of time: april-mei, voor het blad (=naaktbloeier), gedurende een drietal weken.
 • Special features: Geurend; goede bijenplant. eetbaar

Fruit

 • Shape: hangende peulvrucht, 5-12 cm lang, plat, vlak en fijn toegespitst. Bevat een tiental platte bruine zaden
 • Color: In het begin zijn ze groen, later bruinrood
 • Point of time: vanaf eind juli. Ze blijven vaak tot het volgende voorjaar aan de boom

Stem

 • Stem / bark: Donker grijsbruin tot bijna zwart; aanvankelijk glad, op latere leeftijd fijne, diepe groeven en kan de schors in kleine plaatjes loskomen; donkerbruine twijgen

Cultivation requirements

 • Stand: Een beschutte, warme standplaats in zon / halfschaduw
 • Ground: Lichte, goed doorlaatbare, niet te voedselrijke grond. Verdraagt goed droogte.
 • Climate zone: 7a
 • Special features: Windgevoelig; verdraagt zeer goed droogteZeer geschikt voor stadsklimaat

Share this page