Hydrangea macrophylla

Decoratief blad Lichte schaduw Natte standplaats Bladverliezend Middelgroot Volle zon Opvallende bloei

Description

H. macrophylla (of H. macrophylla subsp. macrophylla) is de bekendste Hydrangea-soort. Het is de bekende ‘hortensia’ waarvan vele honderden cultivars bestaan. De meeste van die cultivars zijn bossige, middelgrote struiken met een bolronde groeiwijze. Typisch zijn de groene, jonge takken en de grote, groene tot rode afstaande knoppen. De bladeren zijn vrij dik en groot, breed ovaal met een grof gezaagde rand. De meeste cultivars hebben schermvormige bloemtrossen met fertiele en/of steriele bloemen. De steriele lokbloemen (ze moeten de insecten lokken) zijn vrij groot en bestaan uit drie tot vijf gekleurde kelkbladen. Naargelang de vorm van de schermtros maakt men een onderscheid tussen de zg. ‘lacecaps’ of kantkapjes en de ‘mopheads’ of hortensia-types. De lacecaps (soms ook H. macrophylla var. normalis of H. maritima genoemd) hebben een afgeplatte, schermvormige bloeiwijze, bestaande uit een buitenkant van grote steriele randbloemen die als een kroontje rond het centraal gedeelte met vele kleinere, fertiele bloempjes liggen. De hortensia-types (ook H. hortensis genoemd) hebben de typische bolronde bloemwijze van de hortensia en bestaan grotendeels of uitsluitend uit steriele bloemen. Volgens sommige onderzoekers is deze vorm een toevallige afwijking, volgens anderen is het een cultuurhybride. Ze bestaan in alle kleurschakeringen van wit over roze tot rood en blauw. De bloemkleur hangt samen met de aanwezigheid in de plant van het pigment delfinidine 3-glycoside en met de grond. De witbloeiende cultivars die geen pigment bevatten, kunnen onmogelijk blauw verkleuren. Planten met pigment kunnen alleen blauw verkleuren wanneer de grond voldoende zuur is (pH lager dan 5,5) en aluminium bevat. Bij gebrek aan aluminium of wanneer de grond niet zuur is, zullen ze eerder roze of rood verkleuren. Om roze of rode hortensia’s te bekomen moet de grond idealiter een zuurtegraad met een pH tussen 6 en 6,5 hebben.

Shape

 • Growing habit: middelgrote, halfkegelvormige tot bolronde en bossige struik met vrij dikke, schaars vertakte grondscheuten.
 • Height: 1-3 m
 • Width: 1-3 m
 • Vigour: sterk
 • Root system: gevoelig voor verdichting

Leaf

 • Shape: Breed eirond tot elliptisch, 10-20 cm lang en 4 tot 12 cm breed, puntig toegespitst, bladbasis breed wigvormig. De bladrand is grof gezaagd. Vrij dik, bijna leerachtig; De bovenkant is vrijwel onbehaard, de onderkant is kaal of licht behaard.
 • Color: bovenkant donkergroen, onderkant helder groen
 • Fall color: geel
 • Special features:

Flower

 • Shape: grote, bolronde, sterk vertakte schermtrossen van het hortensia-type, hoofdzakelijk bestaande uit onfertiele randbloemen, meestal met vier kelkblaadjes. Geen of slechts enkele fertiele bloempjes
 • Color: roze, afhankelijk van de grondsoort en de aanwezigheid van aluminium
 • Point of time: juli-augustus
 • Special features: Bloeit op tweejarige takken

Fruit

 • Shape:
 • Color:
 • Point of time:

Stem

 • Stem / bark: Jonge takken lichtbruin en kaal; oudere takken grijsgroen.

Cultivation requirements

 • Stand: Halfschaduw, zon, enigszins beschut tegen de ergste vorst
 • Ground: verkiest een luchtige, humusrijke, matig vochtige bodem. De groei is optimaal op een neutrale tot licht zure bodem: een pH tussen 6,0 en 6,5 is aangewezen voor alle roze, rode en witte soorten. Voor blauwverkleuring mag de pH niet hoger dan 5,5 zijn en moet voldoende aluminium in de bodem beschikbaar zijn.
 • Climate zone: 6b
 • Special features: Verdraagt zeer goed zoute lucht en zeeklimaat, daarom erg geschikt voor kustgebieden.

Share this page