Rhamnus cathartica

Decoratief blad Lichte schaduw Kalkhoudende grond Bladverliezend Klein Giftig Opvallende geur Volle zon Opvallende bloei

Description

De Wegedoorn (Rhamnus cathartica) is een bladverliezende heester of kleine boom die in heel Europa voorkomt, maar niet in het Middellandse Zeegebied. Hij groeit van nature op vochtige, kalk- of leemhoudende grond in loofbossen en struwelen. In Nederland is de wegedoorn vrij zeldzaam, maar komt wel voor in kalkrijke duinen, in de Achterhoek en Zuid-Limburg. In Vlaanderen is hij zeldzaam en komt hij vooral voor aan de kust en in de Maasvallei. In de duinen vormt hij een plantengemeenschap samen met wilde roos, zuurbes, eenstijlige meidoorn, duinroos en kardinaalsmuts.
De wegedoorn behoort tot de wegedoornfamilie (Rhamnaceae). Hij is zeer nauw verwant met de bekendere Vuilboom of Sporkehout (Frangula alnus of Rhamnus frangula). Wegedoorn is meestal groter dan sporkehout. De twijgen eindigen vaak in takdorens.
De naam 'Rhamnus' komt van het Griekse woord 'rhamnos' wat 'tak' betekent, maar destijds gebruikt werd voor diverse gedoornde struiken. Catharticus betekent purgerend. Net zoals het Sporkehout worden de gedroogde bast en de bessen van de wegedoorn traditioneel gebruikt als een laxerend middel.
Het hout heeft lichtgeel spinthout rond een roodbruine kern. Het is hard en taai en toont op de doorsnede een gevlamde structuur. Het is geschikt voor klein snij - en draaiwerk.
Omdat deze plant dienst doet als waardplant voor een schimmel die onder andere haver sterk kan aantasten, mag wegedoorn in vele landen niet binnen een afstand van 200 m van een landbouwbedrijf worden aangetroffen. De aantasting is te herkennen aan oranjekleurige plekken met stippen op de bladeren.
De Wegedoorn is een waardplant voor de rupsen van de citroenvlinder.

Shape

Leaf

Flower

Fruit

Stem

Cultivation requirements