Cytisus Roter Favorit

Zure grond Droge standplaats Klein Opvallende vrucht Opvallende geur Wintergroen Volle zon Opvallende bloei

Description

Rijkbloeiende cultivar met de inheemse bezembrem (C. scoparius) als een van zijn ouders. Bloeit met grote, rode bloemen.

Shape

Leaf

Flower

Fruit

Stem

Cultivation requirements