Cytisus Boskoop Ruby

Zure grond Droge standplaats Klein Opvallende vrucht Wintergroen Volle zon Opvallende bloei

Description

Zeer aantrekkelijke, bloeirijke cultivar ontstaan door een kruising van C. x praecox met C. ‘Hollandia’. Bloeit vroeg (april) met dieproze bloemen. Eén van de beste roodbloeiende types. Geselecteerd in het Proefstation Boscoop (Nederland) rond 1978.
Award of Garden Merit (AGM) 1993, 2002

Shape

Leaf

Flower

Fruit

Stem

Cultivation requirements