Euonymus fortunei Silver Queen

Decoratief blad Lichte schaduw Klein Giftig Wintergroen Volle zon Schaduw

Description

‘Silver Queen’ is een van de beste bontbladige cultivars van Euonymus fortunei. Dat is een bladhoudende kardinaalsmuts afkomstig uit Japan, China en Korea met lange, slappe twijgen die meters ver over de grond kruipen en gemakkelijk wortel schieten. In het centrum van de plant richten de twijgen zich op. Ze kruipen, net zoals klimop, ook omhoog langs muren en bomen en hechten zich daaraan vast. Het zijn daarom prima bodembedekkers en klimplanten. Vanaf het begin van de zomer draagt de struik onopvallende, groenig witte bloemen aan de vertakte, niet klimmende stengels, gevolgd door kleine rode vruchtjes. Voornaamste sierwaarde zijn de vrij kleine, lederachtige blaadjes. Bij de cultivar ‘Silver Queen’ zijn die blaadjes eerst crèmegeel, later licht groen met een brede, onregelmatige geelwitte rand. Heeft in vergelijking met andere cultivars van E. fortunei een meer opgaande groeiwijze en is zeer geschikt als klimplant. ‘Silver Queen’ is een volwassen vorm die dus onmiddellijk bloeit en vruchten draagt. 
Dit is een oude cultivar uit 1914. Award of Garden Merit (AGM) 1993, 2002

Shape

Leaf

Flower

Fruit

Stem

Cultivation requirements